Organik Tarım Nedir?

Organik tarım, doğadaki tüm canlıların yaşam haklarını gözeterek çevre dostu üretim yapan, ekimden gübrelemeye; hasattan sevkiyata ilgili resmi yönetmelikler çerçevesinde hareket eden ve denetimler sonucunda sertifikalandırılan bir üretim yöntemidir.

Çevre dostu üretim yapılır.

Üretim süreci resmi yönetmeliklere uygundur.

Sertifikalı üründür.

İşlem görmez, kimyasal içermez.

Bir Ürünün Organik Olduğunu Nasıl Anlarız?

Bir ürünün organik olduğunu, ürünün üstünde yer alan etiketteki bilgileri kontrol ederek anlarız.

Ürünün üstünde yer alan etiketin kolaylıkla görülebilecek bir yerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından etiket üstünde kullanım izni verilen ve aşağıda yer alan resmi organik ürün logosunun bulunması gerekmektedir.

Üreticilere organik ürün logosunu kullanmak hakkını Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve bakanlık adına Avrupa Birliği standartlarında denetim yapan ilgili kuruluşlar vermektedir.

Organik Ürün Logosu

Organik ürün etiketlerinde ilgili denetim ve sertifikasyon kuruluşunun adı ve organik ürün denetim numarası net ve okunabilir şekilde kanunen yazmak zorundadır.

Ürün etiketi üstünde organik ürün logosu, denetim ve sertifikasyon kuruluşu adı ve organik ürün denetim numarası yazmayan ürünler organik değillerdir.

Bilinçli alışveriş yapan ve sağlığına özen gösteren bir tüketici olarak bu konuda dikkatli olup aldığınız ürünün organik olup olmadığını etiketin üstünde yer alan ve yukarıda yazılı bilgiler çerçevesinde denetleyiniz.

Organik Tarım Kanunu;

24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Birliği içinde organik tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği’ndeki mevzuata uyum sağlamak üzere Organik ürünlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair 5262 sayılı ‘Organik Tarım Kanunu’ 03.12.2004 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu kanun gereğince hazırlanan ‘Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ 10.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.